2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret Ambiental (2006)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
155081112 CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 10.5
155081107 DRET AMBIENTAL COMPARAT Únic anual
Obligatòria 4.5
155081106 DRET COMUNITARI AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 4.5
155081108 ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT Únic anual
Obligatòria 4.5
155081101 FONAMENTS DEL DRET PÚBLIC AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 4.5
155081111 INTRODUCCIÓ A LES CIÈNCIES AMBIENTALS Únic anual
Obligatòria 4.5
155081109 INTRODUCCIÓ AL DRET AMBIENTAL SECTORIAL Únic anual
Obligatòria 4.5
155081105 INTRODUCCIÓ AL MEDI AMBIENT Únic anual
Obligatòria 4.5
155081110 RESPONSABILITAT PER DANYS AL MEDI AMBIENT Únic anual
Obligatòria 4.5
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
155081123 ANÀLISI I GESTIÓ DEL CONFLICTE AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 3
155081115 DRET DE LA CONTAMINACIÓ Únic anual
Obligatòria 3
155081116 DRET DE L`ENERGIA Únic anual
Obligatòria 4.5
155081117 DRET DELS RESIDUS Únic anual
Obligatòria 3
155081114 DRET D`AIGÜES Únic anual
Obligatòria 4.5
155081120 DRET PENAL AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 4.5
155081118 FISCALITAT AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 3
155081113 GESTIÓ DE LA QUALITAT AMBIENTAL I RESPONSABILITAT CORPORATIVA DE L`EMPRESA Únic anual
Obligatòria 4.5
155081121 INTRODUCCIÓ A LA TECNOLOGIA AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 4.5
155081126 MEMÒRIA Únic anual
Obligatòria 9
155081127 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ JURÍDICA Únic anual
Obligatòria 3
155081119 PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL Únic anual
Obligatòria 3
155081122 SEMINARIS Únic anual
Obligatòria 4.5