2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret de l'Empresa i la Contractació (2006)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
155082107 TREBALL D'INVESTIGACIÓ I Únic anual
Obligatòria 4.5
155082108 TREBALL D'INVESTIGACIÓ II Únic anual
Obligatòria 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
155082117 DRET PATRIMONIAL CATALÀ Únic anual
Obligatòria 3
155082118 INCIDÈNCIA DELS TRIBUTS EN L'ACTIVITAT EMPRESARIAL Únic anual
Obligatòria 3
155082128 LA FISCALITAT INTERNACIONAL Únic anual
Obligatòria 3
155082122 TÈCNIQUES DE RECERCA EN L'ÀMBIT DE DRET PRIVAT Únic anual
Obligatòria 3
155082131 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 24
155082130 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 12