2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret de l'Empresa i la Contractacio (2006)
 Presentació del MODEC

L'objectiu del Màster de l'Empresa i de la Contractació de la Universitat Rovira i Virgili és oferir una formació integral del sistema jurídic empresal i de la contractació, amb els instruments pràctics i les habilitats necessàries per a desenvolupar-se en el món professional de l'assessorament jurídic d'empreses. 


L'estudi del dret de l'empresa i de la contractació es realitza des d'una òptica interdisciplinar, on es combinen els aspectes mercantils, tributaris i laborals de l'empresa amb les novetats legislatives en dret civil patrimonial i el dret internacional privat en relació a la contractació internacional. Té dos itineraris: el profesionalizador y el de recerca.

Els estudis de dret de l'empresa es remonten a la nostra Universitat a l'any 2002 quan es va iniciar una especialització en dret de l'empresa i de la contractació dins la carrera de Dret i va consolidar-se l'any 2004 amb la concessió al Doctorat de la Menció de Qualitat per part de l'ANECA, a més de la realització fins a 2006 d'un Màster en Assessoria Jurídica d'Empreses. 

Tota aquesta experiència convergeix ara en aquest Màster Oficial en Dret de l'Empresa i de la Contactació (MODEC-MBL) que, a més de comptar amb un claustre de professors experts en les seves respectives matèries, frueix d'un entorn ideal per a l'estudi a la ciutat de Tarragona.

L'oficialitat del nostre Màster implica que compleix amb els criteris establerts pel procès deBolònia 1999, de manera que otorga un títol de Màster Oficial i/o un títol de Doctor si es realitza posteriorment la tesi doctoral (després de cursar l'itinerari de recerca del Màster) vàlids a tota Europa.