2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret de l'Empresa i la Contractació (2006)
 Assignatures

Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
155082117 DRET PATRIMONIAL CATALÀ Únic anual
Obligatòria 3
155082118 INCIDÈNCIA DELS TRIBUTS EN L'ACTIVITAT EMPRESARIAL Únic anual
Obligatòria 3
155082128 LA FISCALITAT INTERNACIONAL Únic anual
Obligatòria 3
155082122 TÈCNIQUES DE RECERCA EN L'ÀMBIT DE DRET PRIVAT Únic anual
Obligatòria 3
155082131 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 24
155082130 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 12