2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
URV- CIUTADANA (Grau)
 Assignatures
  HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA Codi 12204202
Ensenyament
Cicle 1r i 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Optativa Tercer Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Història i Història de l'Art
Coordinador/a
DILOLI FONS, JORDI
Adreça electrònica jordi.diloli@urv.cat
Professors/es
DILOLI FONS, JORDI
Web
Descripció general Plantegem aquesta assignatura com una aproximació a l’estudi de la societat de la Península Ibèrica des de la Protohistòria recent fins al Baix Imperi, fent especial incidència en l’evolució dels pobles preromans, la presència cartaginesa al sud peninsular, la conquesta i romanització de la Península i la implantació dels models socio- polítics impulsats per Roma a partir de l’època imperial.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent