2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
URV- CIUTADANA (Grau)
 Assignatures
  CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
   Fonts d'informació
Bàsica Alan Yates, Una generació sense novel·la?, 1975, Ed. 62
Joaquim Molas (coord.), Història de la literatura catalana, VIII, IX i X, 1986-87, Ariel
Francesc Curet, Història del teatre català, 1967, Aedos
Xavier Fàbregas, Història del teatre català, 1978, Millà
, Els Marges, trimestral,
, Caplletra, trimestral, Universitat de València
, Llengua & Literatura, anual, Institut d'Estudis Catalans
, Randa, semestral, Moll
, Estudis de Llengua i Literatura Catalana, , AILLC

Complementària