2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
URV- CIUTADANA (Grau)
 Assignatures
  MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL Codi 15224003
Ensenyament
Grau de Treball Social (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Coordinador/a
BODOQUE PUERTA, YOLANDA
Adreça electrònica yolanda.bodoque@urv.cat
Professors/es
BODOQUE PUERTA, YOLANDA
Web
Descripció general El curs vol introduir a una anàlisi comprensiva de la marginació social en la qual s'emfasitzen les articulacions entre processos socials i imatges culturals. En la primera part es dóna compte de la multiplicitat d'aproximacions parcials que les Ciències Socials han anat aportant a la construcció del concepte de marginació social, a partir, sobretot, de les demandes d'intervenció en temes que es plantegen com a problemes socials. Mentre que a la segona part, es fa un recorregut a través de les principals teories socioantropològiques sobre la marginació social. En els dos últims temes s'analitzen les principals aportacions específiques de l'antropologia a la qüestió.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent