2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
URV- CIUTADANA (Grau)
 Assignatures
  ESPAIS I RECURSOS TURÍSTICS
DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) ESPAIS I RECURSOS TURÍSTICS Codi 21204105
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Segon Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Geografia
Coordinador/a
BEAS SECALL, LORENA
Adreça electrònica lorena.beas@urv.cat
Professors/es
BEAS SECALL, LORENA
Web
Descripció general L’assignatura d'Espais i Recursos Turístics dóna resposta a la necessitat que tenen els futurs professionals del turisme de comprendre la rellevància que té l’organització de l’espai en la competitivitat i l’èxit de les destinacions turístiques. L’assignatura planteja els conceptes bàsics de la geografia del turisme. A través seu es posa de manifest: a. que el principal objecte d’ús, consum i gaudi del turista és el territori; b. que el turisme té una gran capacitat per a organitzar tot tipus d’espais i incidir en les seves estructures; i c. que aquesta capacitat ocasiona canvis que es poden conceptuar en termes d’impactes i analitzar com a tals. L’assignatura permet d’apreciar el caràcter fonamentalment dinàmic dels espais turístics i el paper de l’activitat en la creació de formes, funcions i estructures específiques i comparables. OBJECTIUS GENERALS: 1. Plantejar la dimensió territorial del turisme 2. Explicar l’articulació territorial del turisme 3. Presentar els efectes territorials del turisme
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent