2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
URV- CIUTADANA (Grau)
 Assignatures
  ESTRUCTURA DE MERCATS TURÍSTICS
DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) ESTRUCTURA DE MERCATS TURÍSTICS Codi 21204106
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Segon Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Economia
Coordinador/a
BARBERÀ SABATÉ, MARC
Adreça electrònica marc.barbera@urv.cat
Professors/es
BARBERÀ SABATÉ, MARC
Web
Descripció general L’assignatura planteja com objectiu essencial l’estudi dels mercats turístics. Per una banda, es caracteritza el mercat i la seva dinàmica. En segon lloc, s'analitzen els elements relacionats amb la competència en el mercat i la distribució empresarial. En tercer lloc, s'analitzen les estratègies adoptades per les empreses. En quart lloc, es caracteritzen els mercats del sector turístic català i espanyol. Les classes tenen una vessant teòrica però també pràctica: a) es presenten indicadors que seran aplicats; b) es presenten casos pràctics en el context turístic.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent