2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
URV- CIUTADANA (Grau)
 Assignatures
  PRINCIPIS D'ECONOMIA
DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) PRINCIPIS D'ECONOMIA Codi 21214001
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Economia
Coordinador/a
MOGAS AMORÓS, JOAN
FLORES FILLOL, RICARDO
Adreça electrònica joan.mogas@urv.cat
ricardo.flores@urv.cat
Professors/es
MOGAS AMORÓS, JOAN
FLORES FILLOL, RICARDO
Web http://http://gandalf.fcee.urv.es/professors/RicardoFlores/index.html
Informació rellevant Assignatura bàsica destinada a apropar als estudiants els principals conceptes utilitzats en economia. Pretén proporcionar als alumnes mecanismes que permetin la comprensió dels conceptes i fenòmens econòmics més habituals del món contemporani, de manera que puguin entendre millor la realitat econòmica que els envolta. En definitiva, persegueix fer l’economia més propera. L’assignatura fa un gran esforç de síntesi per fer cabre tot en 6 crèdits. Donada la seva naturalesa s’ha d’enquadrar en el primer quadrimestre de primer curs. Inclou una part micro i una part macro i s’intenten seleccionar aquells temes de més interès pels alumnes de turisme. OBJECTIUS GENERALS: 1. Conèixer els conceptes, fenòmens, elements i instruments bàsics per tal de comprendre millor el funcionament del mercat, de l’empresa i de la realitat macroeconòmica del dia a dia. 2. Familiaritzar-se amb conceptes i instruments que facilitaran a l’alumne l’enteniment de temes relacionats amb aquesta matèria.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent