2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
URV- CIUTADANA (Grau)
 Assignatures
  PRINCIPIS D'ECONOMIA
   Continguts
Tema Subtema
Tema 1: Introducció l’anàlisi econòmica 1.1 Definició de ciència econòmica
1.2 Conceptes bàsics
1.3 Els sistemes econòmics
Tema 2: La demanda i l’oferta 2.1 La demanda
2.2 L’oferta
2.3 L’elasticitat i tipus de béns
Tema 3: El mercat 3.1 El mercat i l’equilibri
3.2 El desequilibri
3.3 Formes de competència: perfecta i imperfecta
Tema 4: L’empresa 4.1 La funció de producció
4.2 Els rendiments en la producció
4.3 Els costos
Tema 5: Introducció a la macroeconomia 5.1 Definició, objectius i variables que estudia
5.2 El creixement econòmic
5.3 La inflació
5.4 L’atur
Tema 6: El diner i la política monetària 6.1 El diner
6.2 El sistema monetari