2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
URV- CIUTADANA (Grau)
 Assignatures
  PRINCIPIS D'ECONOMIA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes.
Presentació de l'assignatura: els continguts i el funcionament, com s'avaluarà, què és el que s'ha de fer i què es demana.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Són classes d'uns 50 minuts on el professor exposa els conceptes teòrics corresponents al temari.
Resolució de problemes, exercicis En aquestes classes els alumnes resoldran a la pissarra alguns dels exercicis proposats prèviament i que els alumnes hauran de portar ja resolts per grups.
Treballs Treball que realitza l'alumne. Han de fer un treball en grup sobre un dels dos temes proposats, amb la finalitat d'aprofundir una mica més en algun dels problemes macroeconòmics presents en la nostra economia.
Presentacions / exposicions Exposició oral per part dels alumnes del treball (prèvia presentació escrita). Es tracta de fer una breu presentació del més destacat del treball elaborat prèviament en grup sobre un dels dos temes proposats.
Atenció personalitzada Consultes individuals.