2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
URV- CIUTADANA (Grau)
 Assignatures
  ESPAIS I SOCIETATS
DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) ESPAIS I SOCIETATS Codi 21214006
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Geografia
Coordinador/a
TUJAKA ., DOROTA
ALBERICH GONZÁLEZ, JOAN
BLAY BOQUÉ, JORDI
Adreça electrònica jordi.blay@urv.cat
joan.alberich@urv.cat
dorota.tujaka@urv.cat
Professors/es
BLAY BOQUÉ, JORDI
ALBERICH GONZÁLEZ, JOAN
TUJAKA ., DOROTA
Web
Descripció general L'assignatura, de caràcter teòric i pràctic, es planteja com una introducció a la geografia regional a partir de l'estudi de les principals àrees del món, tot analitzant les seves principals característiques demogràfiques, econòmiques, socials i culturals. Al mateix temps, es pretén que l'alumne conegui les principals fonts estadístiques i d'informació per tal de realitzar dita anàlisi.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent