2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
URV- CIUTADANA (Grau)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA SOCIOLOGIA
DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) INTRODUCCIÓ A LA SOCIOLOGIA Codi 21214009
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
ALARCÓN ALARCÓN, AMADO
Adreça electrònica amado.alarcon@urv.cat
Professors/es
ALARCÓN ALARCÓN, AMADO
Web
Descripció general En la matèria de Sociologia s'introdueix als alumnes en el concepte de societat. Se facilita al alumne els instruments que permeten explicar les característiques de la societat actual i els seus efectes socials. Se analitzen els tipus de ciutadans i les seves pautes de comportament. S'identifiquen els processos socials centrals de la nostra societat, se comparen els diferents models d'organització i s'estableixen els seus condicionants i conseqüències.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent