2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
URV- CIUTADANA (Grau)
 Assignatures
  GEOMORFOLOGIA
DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) GEOMORFOLOGIA Codi 21214105
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Segon Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Geografia
Coordinador/a
SIGRÓ RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER
Adreça electrònica javier.sigro@urv.cat
Professors/es
SIGRÓ RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER
Web
Descripció general L'assignatura està orientada a introduir a l’alumne en els coneixements bàsics dels diferents processos geomorfològics, tant interns com externs, que configuren els diferents tipus de relleus que s’observen en la superfície terrestre, així com la seva evolució. S’incideix també en la influència que sobre la configuració del relleu tenen elements naturals com el clima i la vegetació, així com els impactes i riscos associats a les activitats humanes.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent