2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
URV- CIUTADANA (Grau)
 Assignatures
  GEODEMOGRAFIA
DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) GEODEMOGRAFIA Codi 21214108
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Segon Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Geografia
Coordinador/a
ALBERICH GONZÁLEZ, JOAN
Adreça electrònica joan.alberich@urv.cat
Professors/es
ALBERICH GONZÁLEZ, JOAN
Web
Descripció general L’assignatura té com a objectiu fer una introducció a l'estudi de la població, tant des del punt de vista demogràfic (anàlisi de l'estructura, de la dinàmica, etc.) com del geogràfic (distribució territorial de la població, mobilitat, ús de l'espai, etc.). Específicament, els objectius són: 1. Coneixements bàsics sobre la geografia de la població: els moviments naturals de la població, estructura demogràfica i dinàmica migratòria. 2. El creixement de la població, l’equilibri demogràfic i els recursos disponibles. Doctrines i polítiques demogràfiques 3. La distribució espacial de la població. Densitat i noves formes d’ocupació del territori.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent