2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
URV- CIUTADANA (Grau)
 Assignatures
  GEOGRAFIA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES
DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) GEOGRAFIA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES Codi 21214109
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Segon Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Geografia
Coordinador/a
PADRELL BENET, JORDI
Adreça electrònica jordi.padrell@urv.cat
Professors/es
PADRELL BENET, JORDI
Web
Descripció general Anàlisi de les activitats secundàries i terciàries
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent