2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
URV- CIUTADANA (Grau)
 Assignatures
  GEOGRAFIA DEL DESENVOLUPAMENT
DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) GEOGRAFIA DEL DESENVOLUPAMENT Codi 21214116
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Segon Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Geografia
Coordinador/a
NEL·LO ANDREU, MARTA GEMMA
Adreça electrònica martagemma.nello@urv.cat
Professors/es
NEL·LO ANDREU, MARTA GEMMA
Web
Descripció general Comprendre conceptes i teories del desenvolupament i dels indicadors del desenvolupament, així com apropar l'alumne a la realitat del subdesenvolupament i la seva problemàtica
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent