2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Administració i Direcció d'Empreses (2002)
 Assignatures
  LITERATURA CATALANA ACTUAL
   Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis Seguiment de l'actitud i de les intervencions de l'alumnat en les sessions dedicades a la pràctica textual (avaluació contínua). 5%
Treballs Confecció d'un estudi monogràfic. 90%
Sessió Magistral Seguiment de l'actitud i de les intervencions de l'alumnat en les sessions magistrals (avaluació contínua). 5%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En la segona convocatòria l'alumnat haurà de presentar un estudi monogràfic pactat i tutoritzat per la professora (montserrat.corretger@urv.cat) que tindrà el valor d'un 100%.