2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
 Subjects
  INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
IDENTIFYING DATA 2006_07
Subject INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT Code 16041001
Study programme
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
Cycle 1st
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Troncal First First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Gestio d'Empreses
Coordinator
VIDAL BLASCO, MARIA ARANTZAZU
E-mail jordi.espasa@urv.cat
mariaarantzazu.vidal@urv.cat
Lecturers
ESPASA ARANA, JORDI
VIDAL BLASCO, MARIA ARANTZAZU
Web
General description Aquesta assignatura inicia a l’estudiant en els aspectes generals de la comptabilitat, així com en aquells aspectes més rellevats que permetin elaborar una informació que sigui útil per els estudiants.