2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
 Subjects
  DRET DE L'EMPRESA
IDENTIFYING DATA 2006_07
Subject DRET DE L'EMPRESA Code 16041003
Study programme
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
Cycle 1st
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Troncal First First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Dret Privat,Processal i Financer
Coordinator
CASAMITJANA OLIVÉ, CRISTINA
SANROMÀ LÓPEZ, RAFAEL
ALAVEDRA FARRANDO, ENRIQUE
E-mail enrique.alavedra@urv.cat
carlos.alegret@urv.cat
rafael.sanroma@urv.cat
cristina.casamitjana@urv.cat
Lecturers
ALAVEDRA FARRANDO, ENRIQUE
ALEGRET BARTOLÍN, CARLOS
SANROMÀ LÓPEZ, RAFAEL
CASAMITJANA OLIVÉ, CRISTINA
Web
General description L’objectiu de l’assignatura és proporcionar a l’alumne els conceptes bàsics que el permeten conèixer el contingut fonamental de les normes i institucions més habituals dins del tràfic jurídic empresarial i de l’empresa.