2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
 Assignatures
  ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
DADES IDENTIFICATIVES 2006_07
Assignatura ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES Codi 16041005
Ensenyament
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Troncal Primer Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Gestio d'Empreses
Coordinador/a
SETO PAMIES, MARIA DOLORES
Adreça electrònica juanandres.pons@urv.cat
albert.fonts@urv.cat
dolors.seto@urv.cat
Professors/es
PONS GREGORI, JUAN ANDRES
FONTS RIBAS, ALBERT
SETO PAMIES, MARIA DOLORES
Web
Descripció general