2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
 Assignatures
  MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS II
DADES IDENTIFICATIVES 2006_07
Assignatura MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS II Codi 16041013
Ensenyament
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Troncal Primer Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Gestio d'Empreses
Coordinador/a
MARQUEZ ALVAREZ, NORBERTO
Adreça electrònica norberto.marquez@urv.cat
aurelio.fernandez@urv.cat
Professors/es
MARQUEZ ALVAREZ, NORBERTO
FERNANDEZ BARIVIERA, AURELIO
Web
Descripció general Introducció al càlcul diferencial i integral per a funcions d'una variable, i al càlcul diferencial per a funcions de vàries variables