2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
 Subjects
  MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS II
IDENTIFYING DATA 2006_07
Subject MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS II Code 16041013
Study programme
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
Cycle 1st
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 3 3 Troncal First Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Gestio d'Empreses
Coordinator
MARQUEZ ALVAREZ, NORBERTO
E-mail norberto.marquez@urv.cat
aurelio.fernandez@urv.cat
Lecturers
MARQUEZ ALVAREZ, NORBERTO
FERNANDEZ BARIVIERA, AURELIO
Web
General description Introducció al càlcul diferencial i integral per a funcions d'una variable, i al càlcul diferencial per a funcions de vàries variables