2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Administració i Direcció d'Empreses (2002)
 Subjects
  ANALYSIS OF FINANCIAL OPERATIONS
   Learning aims
Objectives Competences
Conèixer les característiques de les principals operacions financeres d'amortització (préstecs i emprèstits). A7
B7
C5
Analitzar les operacions financeres d'amortització habituals en el mitjà i llarg termini. A3
B2
Desenvolupar els instruments necessaris per analitzar la influència de la fiscalitat en les operacions financeres. B2