2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Administració i Direcció d'Empreses (2002)
 Subjects
  ANALYSIS OF FINANCIAL OPERATIONS
   Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Exposició dels continguts del programa, bibliografia recomanada i forma d'avaluació, així com la contextualització de l'assignatura dins l'ensenyament.
Lecture Plantejament dels aspectes generals de les operacions d'amortització. Anàlisi de les magnituds i estudi de la rendibilitat/cost d'aquestes operacions.
Problem solving, classroom exercises Resolució d'exercicis sobre operacions d'amortització a mitjà i llarg termini.