2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
 Subjects
  INFORMÀTICA APLICADA A LA GESTIÓ DE L'EMPRESA
IDENTIFYING DATA 2006_07
Subject INFORMÀTICA APLICADA A LA GESTIÓ DE L'EMPRESA Code 16041205
Study programme
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
Cycle 1st
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 3 3 Optativa First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Gestio d'Empreses
Coordinator
ARIAS OLIVA, MARIO
E-mail mario.arias@urv.cat
Lecturers
ARIAS OLIVA, MARIO
Web
General description
Es recomana cursar aquesta optativa a 2n curs