2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
 Subjects
  MÀRQUETING DE SERVEIS
IDENTIFYING DATA 2006_07
Subject MÀRQUETING DE SERVEIS Code 16042217
Study programme
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Optativa Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Gestio d'Empreses
Coordinator
GENE ALBESA, JAUME
E-mail jaume.gene@urv.cat
Lecturers
GENE ALBESA, JAUME
Web
General description
Es recomana cursar aquesta optativa a 4rt curs