2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
 Subjects
  GESTIÓ DE LA QUALITAT
IDENTIFYING DATA 2006_07
Subject GESTIÓ DE LA QUALITAT Code 16042220
Study programme
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Optativa Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Gestio d'Empreses
Coordinator
GAS AIXENDRI, CARLOS JESUS
E-mail carlosjesus.gas@urv.cat
Lecturers
GAS AIXENDRI, CARLOS JESUS
Web
General description
Es recomana cursar aquesta optativa a 3r curs