2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
 Subjects
  ECONOMIA CATALANA
IDENTIFYING DATA 2006_07
Subject ECONOMIA CATALANA Code 16042233
Study programme
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Optativa First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Economia
Coordinator
MARGALEF LLEBARIA, JOAQUIM
E-mail joaquim.margalef@urv.cat
Lecturers
MARGALEF LLEBARIA, JOAQUIM
Web
General description
Es recomana cursar aquesta optativa a 3r curs