2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
 Subjects
  ECONOMIA INTERNACIONAL I INTEGRACIÓ ECONÒMICA
IDENTIFYING DATA 2006_07
Subject ECONOMIA INTERNACIONAL I INTEGRACIÓ ECONÒMICA Code 16042234
Study programme
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Optativa First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Economia
Coordinator
SARDA PONS, JORDI
E-mail jordi.sarda@urv.cat
Lecturers
SARDA PONS, JORDI
Web
General description
Es recomana cursar aquesta optativa a 4rt curs