2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
 Subjects
  DRET BANCARI I BORSARI
IDENTIFYING DATA 2006_07
Subject DRET BANCARI I BORSARI Code 16042241
Study programme
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Optativa Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Dret Privat,Processal i Financer
Coordinator
CASADEMUNT SERRA, GEMA
ITURRIOZ LLOP, Mª DEL CARMEN
E-mail mdelcarmen.iturrioz@urv.cat
gemma.casademunt@urv.cat
Lecturers
ITURRIOZ LLOP, Mª DEL CARMEN
CASADEMUNT SERRA, GEMA
Web
General description
Es recomana cursar aquesta optativa a 3r curs