2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
 Subjects
  SOCIOLOGIA INDUSTRIAL
IDENTIFYING DATA 2006_07
Subject SOCIOLOGIA INDUSTRIAL Code 16042244
Study programme
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Optativa First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Gestio d'Empreses
Coordinator
ALARCON ALARCON, AMADO
E-mail amado.alarcon@urv.cat
Lecturers
ALARCON ALARCON, AMADO
Web
General description
Es recomana cursar aquesta optativa a 3r curs