2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
 Subjects
  PRÀCTIQUES EMPRESARIALS I
IDENTIFYING DATA 2006_07
Subject PRÀCTIQUES EMPRESARIALS I Code 16042245
Study programme
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 0 6 Optativa First
Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Economia
Gestio d'Empreses
Coordinator
ESPASA ARANA, JORDI
E-mail jordi.espasa@urv.cat
ramonmaria.burrut@urv.cat
misericordia.carles@urv.cat
susana.sarda@urv.cat
mcarmen.molina@urv.cat
jordi.andreuc@urv.cat
joan.mogas@urv.cat
Lecturers
ESPASA ARANA, JORDI
BURRUT RIBES, RAMON MARIA
CARLES LAVILA, MISERICORDIA
SARDA GARCIA, SUSANA
MOLINA COBO, M.CARMEN
ANDREU CORBATON, JORDI
MOGAS AMOROS, JOAN
Web
General description
Es recomana cursar aquesta optativa a 4rt curs