2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
 Subjects
  PRÀCTIQUES EMPRESARIALS II
IDENTIFYING DATA 2006_07
Subject PRÀCTIQUES EMPRESARIALS II Code 16042246
Study programme
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 0 6 Optativa First
Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Economia
Gestio d'Empreses
Coordinator
ESPASA ARANA, JORDI
E-mail jordi.espasa@urv.cat
ramonmaria.burrut@urv.cat
misericordia.carles@urv.cat
joan.mogas@urv.cat
Lecturers
ESPASA ARANA, JORDI
BURRUT RIBES, RAMON MARIA
CARLES LAVILA, MISERICORDIA
MOGAS AMOROS, JOAN
Web
General description
Únicament per a l'alumnat que ja ha fet Pràctiques Empresarials I o les realitza simultàniament