2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Administració i Direcció d'Empreses (2002)
 Subjects

First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
16041001 INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT First
Troncal 6
16041003 DRET DE L'EMPRESA First
Troncal 6
16041004 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES First
Troncal 6
16041012 MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS I First
Troncal 6
16041014 MICROECONOMIA I First
Troncal 6
16041002 COMPTABILITAT FINANCERA Second
Troncal 6
16041005 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES Second
Troncal 6
16041006 ECONOMIA MUNDIAL Second
Troncal 6
16041008 ESTADÍSTICA I Second
Troncal 6
16041010 MACROECONOMIA I Second
Troncal 6
16041013 MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS II Second
Troncal 6
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
16041009 ESTADÍSTICA II First
Troncal 6
16041015 MICROECONOMIA II First
Troncal 6
16041101 MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES First
Compulsory 6
16041103 OPTIMITZACIÓ MATEMÀTICA First
Compulsory 6
16041104 INTRODUCCIÓ AL MÀRQUETING First
Compulsory 6
16041007 ECONOMIA ESPANYOLA Second
Troncal 6
16041011 MACROECONOMIA II Second
Troncal 6
16041102 ANÀLISI DE LES OPERACIONS FINANCERES Second
Compulsory 6
16041105 DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ Second
Compulsory 6
16041106 ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS Second
Compulsory 6
Third Year
CodeNamePeriodTypeCredits
16042018 MÀRQUETING ESTRATÈGIC First
Troncal 6
16042022 FONAMENTS DE MERCATS FINANCERS First
Troncal 6
16042024 ECONOMETRIA I First
Troncal 6
16042107 DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS First
Compulsory 6
16042019 DIRECCIÓ DE MÀRQUETING Second
Troncal 6
16042020 DIRECCIÓ D'OPERACIONS Second
Troncal 6
16042023 DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT Second
Troncal 6
16042025 ECONOMETRIA II Second
Troncal 6
Fourth Year
CodeNamePeriodTypeCredits
16042016 COMPTABILITAT DE COSTOS First
Troncal 6
16042021 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA First
Troncal 6
16042109 TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL First
Compulsory 6
16042017 AUDITORIA COMPTABLE Second
Troncal 6
16042108 FISCALITAT DE L'EMPRESA Second
Compulsory 6
16042110 POLÍTICA INDUSTRIAL Second
Compulsory 6
Optional
CodeNamePeriodTypeCredits
16041205 INFORMÀTICA APLICADA A LA GESTIÓ DE L'EMPRESA First
Optional 6
16041213 SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA First
Optional 6
16042214 CONSOLIDACIÓ DELS ESTATS FINANCERS First
Optional 6
16042218 INVESTIGACIÓ DE MERCATS First
Optional 6
16042226 INSTRUMENTS FINANCERS First
Optional 6
16042227 PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA First
Optional 6
16042233 ECONOMIA CATALANA First
Optional 6
16042234 ECONOMIA INTERNACIONAL I INTEGRACIÓ ECONÒMICA First
Optional 6
16042235 ECONOMIA I NOVES TECNOLOGIES First
Optional 6
16042244 SOCIOLOGIA INDUSTRIAL First
Optional 6
16042245 PRÀCTIQUES EMPRESARIALS I First
Second
Optional 6
16042246 PRÀCTIQUES EMPRESARIALS II First
Second
Optional 6
16041201 ANÀLISI DE DADES ECONÒMIQUES First
Optional 6
16041206 DISSENY ORGANITZATIU Second
Optional 6
16041208 DRET DEL TREBALL Second
Optional 6
16042216 SISTEMES COMPTABLES INFORMATITZATS Second
Optional 6
16042217 MÀRQUETING DE SERVEIS Second
Optional 6
16042220 GESTIÓ DE LA QUALITAT Second
Optional 6
16042221 CREACIÓ D'EMPRESES Second
Optional 6
16042225 MERCATS FINANCERS Second
Optional 6
16042230 SISTEMA FISCAL Second
Optional 6
16042238 GESTIÓ DEL RISC EN OPERACIONS FINANCERES Second
Optional 6
16042241 DRET BANCARI I BORSARI Second
Optional 6
16042247 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS INTERNACIONALS I Second
Optional 6
16042248 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS INTERNACIONALS II Second
Optional 6
16041204 COMPTABILITAT SECTORIAL Second
Optional 6