2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002)
 Assignatures
  ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer els factors que impulsen el creixement econòmic i, des d'aquesta perspectiva, analitzar l'evolució i les transformacions estructurals de l'economia espanyola (Temes 1, 2 i 3) A5
A7
B1
B3
B6
B7
B8
C3
C5
Conèixer la realitat històrica i actual de l'economia espanyola. Saber els trets del passat que fan que l'economia espanyola avui sigui el que observem. (Tema 2, 3, 4, 5) A5
A6
A7
B1
B3
C3
C5
Comprendre el funcionament de l'economia espanyola en el moment actual (Tema 2, 3, 4, 5, 6) A3
A5
A6
A7
B1
B3
B6
B7
C3
C5
Entendre les interrelacions i dependències de l'economia espanyola amb les economies de la resta del món (Tema 6, tema 7 i tema 9) A3
A5
A6
A7
B3
B7
B8
C3
C4
C5
Interpretar les transformacions i canvis dins de l'economia mundial i com afecten a les institucions econòmiques internacionals (tema 6, tema 7, tema 8 i tema 9) A5
A6
B1
B3
B8
C2
C3
C4
C5
Analitzar les conseqüències de les transformacions econòmiques dins de la UE: la darrera ampliació i la UEM (Tema 9) A5
A6
B3
C2
C4
C5
Relacionar els coneixements d' altres assignatures dels estudis- especialment, macroeconomia i microeconomia, amb situacions- actuals i passades- de l'economia espanyola i de l'economia mundial (tot el temari) A5
A6
B1
C3
Fomentar l'esperit crític de l'alumne: que sigui capaç de crear-se una opinió fonamentada sobre qüestions referents a l'economia espanyola i mundial, i sigui capaç d'argumentar-la lògicament basant-se amb els coneixements que ha adquirit en altres assignatures dels estudis (macro i micro). (tot el temari) A3
B1
B3
B4
B6
B7
C3
C5
Habituar a l'alumne en la lectura de textes de contingut econòmic (revistes especialitzades: Papeles de Economía Española, Información Comercial Española, etc.) A5
B4