2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002)
 Assignatures
  ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL
   Avaluació
  Descripció Pes
Proves de Desenvolupament Els alumnes podran optar per dos models d'avaluació: l'avaluació continuada o l'examen final.

L'avaluació continuada consistirà en 3 proves. Cada prova és el 33,3% de la nota final de l'assignatura. Les proves d'avaluació continuada consten de dues parts:
- Una part tipus test (20% de la nota de la prova): cal obtenir una puntuació mínima de 0,8 punts sobre 2 punts per superar el test. Els alumnes que no superin el test hauran suspès la prova d'avaluació continuada.
- Una part d'exercicis teòrics- pràctics (80% de la nota de la prova)

En cas de no obtenir en alguna de les 3 proves d'avaluació continuada, un puntuació mínima de 3,5 punts, l'alumne haurà de presentar-se a l'examen final i examinar-se de TOT el temari de l'assignatura.

Els alumnes que decideixin no seguir l'avaluació continuada, poden presentar-se a l'examen final de l'assignatura (100% de la nota final). L'examen final segueix la mateixa estructura que les proves d'avaluació continuada: hi ha una part tipus test, on cal obtenir una puntuació mínima de 0,8 sobre 2 punts (20% de la nota final) i una part d'exercicis teòrics-pràctics (80% de la nota final).
100% nota final

 
Altres comentaris i segona convocatòria

El model d'avaluació en segona convocatòria serà el mateix que en l'examen final de primera convocatòria (veure "Proves de desenvolupament").