2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002)
 Assignatures extracurriculars
  INTRODUCCIÓ A LES MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura INTRODUCCIÓ A LES MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS Codi 278265
Ensenyament
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
Ciències Empresarials (2002)
Economia (2001)
Cicle
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 6 0 Optativa Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits No es pot matricular l'alumnat de Ciènces Empresarials i Administració i Direcció d'Empreses que ja hagi superat l'assignatura Matemàtiques Empresarials I, ni l'alumnat d'Economia que ja hagi superat l'assignatura Anàlisi Matemàtica I en el moment de matricular-se.
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
FERNÁNDEZ BARIVIERA, AURELIO
Adreça electrònica aurelio.fernandez@urv.cat
Professors/es
FERNÁNDEZ BARIVIERA, AURELIO
Web
Informació rellevant
Assignatura d'introducció a l'anàlisi matemàtica i a l'àlgebra lineal per ajudar a l'alumnat a superar les assignatures de matemàtiques de Ciències Empresarials,Administració i Direcció d'Empreses i Economia.