2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002)
 Assignatures extracurriculars
  CIUTADANIA, IMMIGRACIÓ I MULTICULTURALITAT
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura CIUTADANIA, IMMIGRACIÓ I MULTICULTURALITAT Codi 278582
Ensenyament
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
Ciències Empresarials (2002)
Economia (2001)
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
Graduat en Administració i Gestió Immobiliària (1999)
Cicle
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Economia
Coordinador/a
JORDI AMOROS, CATALINA
CASTELLÀ SURRIBAS, SANTIAGO JOSÉ
Adreça electrònica catalina.jordi@urv.cat
Professors/es
JORDI AMOROS, CATALINA
Web http://moodle.urv.net
Informació rellevant L'assignatura pretén presentar la protecció que el Dret internacional dels drets humans atorga al treballadors estranger i llurs famílies, així com l’evolució de la ciutadania europea i la creació de l’espai europeu de llibertat, seguretat i justícia com a marc polític i jurídic de les respostes estatals al fenomen de la immigració