2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16051005 DRET MERCANTIL Primer
Troncal 6
16051003 INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT Primer
Troncal 6
16051017 MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS I Primer
Troncal 6
16051012 MICROECONOMIA I Primer
Troncal 6
16051015 ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I Primer
Troncal 6
16051004 COMPTABILITAT FINANCERA I DE SOCIETATS Segon
Troncal 6
16051019 ESTADÍSTICA I Segon
Troncal 6
16051013 MACROECONOMIA I Segon
Troncal 6
16051018 MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS II Segon
Troncal 6
16051016 ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES II Segon
Troncal 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16051001 ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS Primer
Troncal 6
16051009 DIRECCIÓ FINANCERA I Primer
Troncal 6
16051020 ESTADÍSTICA II Primer
Troncal 6
16051101 MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES Primer
Obligatòria 6
16051010 DIRECCIÓ FINANCERA II Segon
Troncal 6
16051006 INTRODUCCIÓ AL DRET LABORAL I FISCAL Segon
Troncal 6
16051007 INTRODUCCIÓ AL MÀRQUETING Segon
Troncal 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16051011 ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL Primer
Troncal 6
16051102 FISCALITAT DE L'EMPRESA Primer
Obligatòria 6
16051008 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ COMERCIAL Primer
Troncal 6
16051002 COMPTABILITAT DE GESTIÓ Segon
Troncal 6
16051014 INFORMÀTICA APLICADA A LA GESTIÓ DE L'EMPRESA Segon
Troncal 6
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16051209 ANÀLISI DE DADES ECONÒMIQUES Primer
Optativa 6
16051202 AUDITORIA COMPTABLE Primer
Optativa 6
16051214 DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS Primer
Optativa 6
16051218 HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL Primer
Optativa 6
16051211 MICROECONOMIA II Primer
Optativa 6
16051207 PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA Primer
Optativa 6
16051222 PRÀCTIQUES EMPRESARIALS I Primer
Segon
Optativa 6
16051223 PRÀCTIQUES EMPRESARIALS II Primer
Segon
Optativa 6
16051217 ANÀLISI DE LES OPERACIONS FINANCERES Segon
Optativa 6
16051201 COMPTABILITAT SECTORIAL Segon
Optativa 6
16051213 DISSENY ORGANITZATIU Segon
Optativa 6
16051203 DRET DE SOCIETATS Segon
Optativa 6
16051205 e-COMERCE Segon
Optativa 6
16051224 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS INTERNACIONALS I Segon
Optativa 6
16051225 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS INTERNACIONALS II Segon
Optativa 6
16051219 HISTÒRIA ECONÒMICA D'ESPANYA Segon
Optativa 6
16051212 MACROECONOMIA II Segon
Optativa 6
16051208 MERCATS I INSTRUMENTS FINANCERS Segon
Optativa 6
16051221 MÈTODES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL Segon
Optativa 6