2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Ciències Empresarials (2002)
 Subjects

Podeu consultar els programes de les assignatures al web de la Facultat de Cincies Econmiques i Empresarials: http://www.fcee.urv.es/programes/programes.phtml
First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
16051003 INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT First
Troncal 6
16051005 DRET MERCANTIL First
Troncal 6
16051012 MICROECONOMIA I First
Troncal 6
16051015 ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I First
Troncal 6
16051017 MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS I First
Troncal 6
16051004 COMPTABILITAT FINANCERA I DE SOCIETATS Second
Troncal 6
16051013 MACROECONOMIA I Second
Troncal 6
16051016 ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES II Second
Troncal 6
16051018 MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS II Second
Troncal 6
16051019 ESTADÍSTICA I Second
Troncal 6
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
16051001 ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS First
Troncal 6
16051009 DIRECCIÓ FINANCERA I First
Troncal 6
16051020 ESTADÍSTICA II First
Troncal 6
16051101 MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES First
Obligatòria 6
16051006 INTRODUCCIÓ AL DRET LABORAL I FISCAL Second
Troncal 6
16051007 INTRODUCCIÓ AL MÀRQUETING Second
Troncal 6
16051010 DIRECCIÓ FINANCERA II Second
Troncal 6
Third Year
CodeNamePeriodTypeCredits
16051008 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ COMERCIAL First
Troncal 6
16051011 ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL First
Troncal 6
16051102 FISCALITAT DE L'EMPRESA First
Obligatòria 6
16051002 COMPTABILITAT DE GESTIÓ Second
Troncal 6
16051014 INFORMÀTICA APLICADA A LA GESTIÓ DE L'EMPRESA Second
Troncal 6
Optional
CodeNamePeriodTypeCredits
16051202 AUDITORIA COMPTABLE First
Optativa 6
16051207 PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA First
Optativa 6
16051209 ANÀLISI DE DADES ECONÒMIQUES First
Optativa 6
16051211 MICROECONOMIA II First
Optativa 6
16051214 DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS First
Optativa 6
16051218 HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL First
Optativa 6
16051222 PRÀCTIQUES EMPRESARIALS I First
Second
Optativa 6
16051223 PRÀCTIQUES EMPRESARIALS II First
Second
Optativa 6
16051201 COMPTABILITAT SECTORIAL Second
Optativa 6
16051203 DRET DE SOCIETATS Second
Optativa 6
16051205 e-COMERCE Second
Optativa 6
16051208 MERCATS I INSTRUMENTS FINANCERS Second
Optativa 6
16051212 MACROECONOMIA II Second
Optativa 6
16051213 DISSENY ORGANITZATIU Second
Optativa 6
16051217 ANÀLISI DE LES OPERACIONS FINANCERES Second
Optativa 6
16051219 HISTÒRIA ECONÒMICA D'ESPANYA Second
Optativa 6
16051221 MÈTODES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL Second
Optativa 6
16051224 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS INTERNACIONALS I Second
Optativa 6
16051225 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS INTERNACIONALS II Second
Optativa 6