2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ORGANITZACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries -En aquesta activitat es don donar informació als alumnes sobre els objectius, continguts, metodologia i el sistema d'avaluació de l'assignatura.

També s'especifiquen les activitats pràctiques i els terminis de lliurament.
Sessió Magistral -En aquestes sessions, el professor imparteix la materia, amb el suport dels mitjans audiovisuals i dona la possibilitat als alumnes de participar en el debat sobre el tema tractat.
Supòsits pràctics/ estudi de casos -Es presenten a classe una sèrie de casos pràctics sobre el contingut de la matèria i els alumnes en grups reduïts, els estudien i proposen la solució.

A continuació es fa una posada en comú i estreuen unes conclusions.