2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ORGANITZACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR
   Continguts
Tema Subtema
Modul 1:

-Conceptes fonamentals de l'organització
-Concepte
-Paradigmes i teories
-Organització escolar i participació
-Organització del currículum
Tema 2:

-Administració i legislació escolar.
-Concepte de legislació escolar.
-La LOE.
-La LEC.
-Desplegament normatiu.
Tema 3:

-Planificació i organització del centre escolar
-Instruments de planificació.
-Tipologia i estructura escolar.
-Els òrgans de govern i participació.
-Organització de l'escola rural.
-Organització del curs.
Tema 4:

-Formació, innovació i desenvolupament professional.
-Formació del professorat
-Programes d'innovació.
-Currículum Professional
-Perfil Professional del Mestre