2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ORGANITZACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR
   Avaluació
  Descripció Pes
Proves de desenvolupament -Elas alumnes durant el quadrimestre, realitzaran 3 proves de desenvolupament.
Si no superen una d'aquestes tres proves, poden optar a l'examen en les dues convocatòries de maig i juny.

Tant en la primera com la segona convocatòria es farà un examen presencial.
60%
Altres

-Es tindrà en compte l'assistència a les classes de pràctiques, així com la participació en els debats.

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria