2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'EDUCACIÓ
   Competències
Codi  
A50 Ser capaç de dissenyar, desenvolupar i avaluar activitats i materials que fomentin la creativitat de l’alumne.
A57 Assumir la necessitat del desenvolupament professional continuat, mitjançant l’avaluació de la pròpia pràctica.
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa.
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC.