2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'EDUCACIÓ
   Avaluació
  Descripció Pes
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques 30%
Fòrums de discussió 20%
Treballs 30%
Proves de desenvolupament 20%
 
Altres comentaris i segona convocatòria