2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  INVESTIGACIÓ DIDÀCTICA A L'AULA
   Continguts
Tema Subtema
1. La investigació educativa
1.1. El problema objecte d'estudi.
1.2. Paradigmes i metodologies d'investigació
1.3. Recollida i anàlisi d'informació
1.4. Búsqueda del rigor científic

2. Context de la pràctica educativa
2.1. Centre com a institució.
2.2. Processos d’innovació.
2.3. Bases curriculars.
2.4. El docent com a professional
3. La investigació-acció com a instrument de millora
3.1. Què és la investigació-acció
3.2. Els diferents tipus d'investigació-acció
3.3. Dinàmica del procés d'investigació-acció dins de l'àmbit escolar.