2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  INVESTIGACIÓ DIDÀCTICA A L'AULA
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries
Sessió Magistral Sessió magistral del contingut teòric
Seminaris Els alumnes aportaran material per a aprofundir en el contingut teòric.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució de problemes a l'aula.
Treballs Realització del disseny d'una investigació