2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  MÈTODES I TÈCNIQUES EN EDUCACIÓ INFANTIL
   Avaluació
  Descripció Pes
Presentacions / exposicions -Els alumnes presenten davant la classe el seu treball pràctic. 10%
Proves de desenvolupament -Els alumnes durant el quadrimestre, realitzaran 3 proves de desenvolupament.
Si no superen una d'aquestes tres proves, poden optar a l'examen en les dues convocatòries de maig i juny.

Tant en la primera com la segona convocatòria es farà un examen presencial.
65%
Altres

-Els alumnes realitzaran 5 exercicis pràctics. -Es tindrà en compte l'assistència a les classes de pràctiques, així com la participació en els debats.

25%
 
Altres comentaris i segona convocatòria